Acord de procés terapèutic

Les sessions seran online o presencials al carrer València 1-5, 1º, 1ª, Badalona.

Durada de cada sessió: 60 min.
Preu de cada sessió: 65 €.
Freqüència de les sessions: setmanal o quinzenal, segons convingui.

Les sessions es faran el dia i l’hora pactats excepte acord per ambdues parts de canviar-ho si fos necessari.

Els canvis es notificaran amb 24 hores d’antelació. La sessió anul·lada amb menys antelació, tret de causes de força major, s’abonarà igualment,
El contingut de les sessions és confidencial.

Finalització de la relació terapèutica: Quan s’aconsegueixen els objectius fixats o abans si la persona així ho desitja, en qualsevol cas es farà una última sessió de tancament.